Cuộc thi thử thách sáng tạo xã hội Việt Nam(VCCI) - chủ đề năm 2018: Khởi nghiệp sáng tạo và Phát triển nghề nghiệp cho thanh niên"

03:31 PM - 10/10/2018

Cuộc thi Thử thách sáng tạo xã hội Việt Nam (VSIC) chủ đề năm 2018: Khởi nghiệp sáng tạo và Phát triển nghề nghiệp cho thanh niên là chương trình nhằm tìm kiếm, hỗ trợ ươm tạo các sáng kiến khởi nghiệp xã hội giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và kinh tế của Việt Nam. Đồng thời hướng đến việc truyền cảm hứng cho những người trẻ niềm đam mê khởi nghiệp và hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm tốt hơn và khởi nghiệp thành công trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh, hội nhập.

Chi tiết thông tin giới thiệu cuộc thi: www.bitly.com/vsic2018-gioithieu

Website của cuộc thi: www.thanhnienvietnam.net.vn hoặc www.hueic.edu.vn

Link đăng ký cho nhóm: bitly.com/vsic2018

Link đăng ký cho cá nhân: bitly.com/vsic2018-canhan

http://www.thanhnienvietnam.net.vn/LE-PHAT-DONG-CUOC-THI-THU-THACH-SANG-TAO-XA-HOI-VIET-NAM-CHU-DE-2018-KHOI-NGHIEP-SANG-TAO-VA-PHAT-TRIEN-NGHE-NGHIEP-CHO-THANH-NIEN-t_2/376