Cuộc thi Olympic Tiếng Anh không chuyên toàn quốc năm 2018-ProE Contest

11:01 AM - 12/09/2018
 Nhằm tạo cơ hội để sinh viên trau dồi khả năng sử dụng tiếng Anh và kỹ năng hội nhập quốc tế; Động viên , khích lệ phong trào học tiếng Anh, góp phần xây dựng "Cộng đồng học tập ngoại ngữ" trong sinh viên. Trường Đại học Bách khoa phát động cuộc thi Olympic Tiếng Anh không chuyên toàn quốc năm 2018, như sau:
- Nội dung thi:
+ Chủ đề: English on the move - tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi
+ Nội dung: thi kiến thức, kỹ năng liên quan đến: Ứng dụng công nghệ thông tin trong học tiếng Anh; Cách mạng Công nghiệp 4.0; Mạng xã hội.
+ Ngôn ngữ: tiếng Anh
- Sinh viên đăng ký sẽ thi tuyển chọn để thành lập đội tuyển dự thi vòng 2 (
- Hạn cuối đăng ký: 28/9/2018
- Thể lệ dự thi: https://goo.gl/pHhKQN
- Sinh viên đăng ký tham dự theo link đính kèm https://bom.to/5G8HA