Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2018

08:45 AM - 11/09/2018
  1. Thời gian: Ngày 15-16/9/2018.
  2. Địa điểm: Ký túc xá Trường Đại học Bách khoa,

60 Ngô Sĩ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

  1. Lịch tổ chức khám:

Ngày

Thời gian

Các lớp khám sức khỏe

Ghi chú

Thứ 7

15/9/2018

07h00 – 09h30

18C4A, 18C4B, 18C4CLC, 18KTTT, 18CDTCLC

 

09h30 – 11h30

18DCLC1, 18DCLC2, 18TDHCLC1, 18ECE, 18ES, 18TDHCLC2,  18PFIEV, 18DTCLC

 

13h30 – 15h30

18X1CLC, 18X2, 18THXD, 18X3A, 18X3B, 18VLXD

 

15h30 – 17h00

18H2CLC1, 18H2CLC2, 18H5CLC, 18KTCLC1, 18KTCLC2, 18KXCLC

 

Chủ nhật

16/9/2018

07h00 – 09h30

18MT, 18QLMT, 18N1, 18N2, 18NCLC

 

09h30 – 11h30

18TCLC-ĐT1, 18TCLC-ĐT2, 18TCLC-ĐT3, 18TCLC- Nhật

 

Lưu ý: Sinh viên cầm theo 01 ảnh thẻ (4x6) khi đi khám để dán vào phiếu khám sức khỏe.

 

Các tệp tin đính kèm: