Nhận giấy chứng nhận tham dự kỳ thi sinh viên Giỏi ĐHĐN năm 2018

08:30 AM - 16/08/2018

Sinh viên có tên trong danh sách liên hệ phòng CTSV A111 để nhận giấy chứng nhận tham dự kỳ thi sinh viên Giỏi ĐHĐN năm 2018 từ ngày 27/8/2018 (gặp C. Duyên)

Các tệp tin đính kèm: