Thông báo về việc nhận Bằng khen trong kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2018

10:26 AM - 06/06/2018

Phòng Công tác sinh viên thay mặt Nhà trường xin chúc mừng các bạn đã đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2018. Hiện nay bằng khen và giải thưởng Ban tổ chức đã chuyển về phòng Công tác sinh viên. Phòng thông báo cho các bạn đạt giải khuyến khích đến phòng CTSV để nhận thưởng (mang theo thẻ sinh viên). Các giải cao hơn sẽ được trao trong Lễ khai giảng năm học 2018-2019.

* Giải Khuyến khích

- Nguyễn Tiên Hiên 13NL môn Sức bền vật liệu.

- Phan Thanh Sỹ 13THXD2 môn Cơ học kết cấu

- Trần Quốc Dương 16C4B môn Sức bền vật liệu.

- Hồ Ngọc Phượng Hoàng 14X1B môn Sức bền vật liệu.

- Ngô Xuân Khải 16X2 môn Cơ học đất

- Nguyễn Huy Tài 16X3B môn Cơ học đất

- Trần Ngọc Dương 16C4B môn UDTH trong Sức bền vật liệu

* Giải Ba

- Hồ Ngọc Phượng Hoàng 14X1B môn UDTH trong Sức bền vật liệu

- Phạm Sỹ Hân 16X3CLC môn Sức bền vật liệu

- Hồ Văn Nhật Phong 15X3C môn Sức bền vật liệu

* Giải Nhì

- Hồ Văn Nhật Phong 15X3C môn UDTH trong Sức bền vật liệu

Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các bạn!