Thông báo về Ngày hội việc làm cho sinh viên lần IV năm 2018

09:48 AM - 01/06/2018

Thông báo về Ngày hội việc làm cho sinh viên lần IV năm 2018

Thời gian: Từ 7h30 đến 16h30, Thứ Ba, ngày 19/6/2018

Địa điểm: Khuôn viên trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN, số 71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng