Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2013

04:19 PM - 23/05/2018

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho sinh viên  khóa 2013-2018

1. Địa điểm khám: Ký túc xá - Trường Đại học Bách khoa

Số 60 Ngô Sĩ Liên, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

2. Thời gian khám:

Thứ/ngày

Thời gian phân b

Các lớp khám sức khỏe

Thứ 4

30/5/2018

07h00 – 09h30

13C1A, 13C1B, 13CDT1, 13CDT2, 13C1VA, 13C4A, 13C4B, 13KTTT, 13X1A, 13X1B, 13X1C, 13SH, 13ECE, 13PFIEV1, 13PFIEV2, 13PFIEV3, 13ES

09h30 – 11h30

13D1, 13D2, 13D3, 13TDH1, 13TDH2, 13D1VA, 13N1, 13NL, 13KT1, 13KT2

Thứ 5

31/5/2018

07h00 – 09h30

13X3B, 13X3C, 13VLXD, 13DT1, 13DT2, 13DT3, 13H14, 13H2A, 13H2B, 13H5, 13X3A

09h30 – 11h30

13THXD1, 13THXD2, 13X2, 13MT, 13QLMT, 13T1, 13T2, 13T3, 13T4

3. Một số yêu cầu:

- Lớp trưởng lập danh sách sinh viên đăng ký khám sức khỏe miễn phí (theo mẫu đính kèm) gửi về phòng Công tác sinh viên, hạn cuối ngày 28/5/2018.

- Sinh viên đọc kỹ quy trình khám sức khỏe (kèm theo thông báo).

- Để thuận tiện cho việc lấy máu xét nghiệm, trước khi lấy máu đề nghị sinh viên không ăn/uống (trừ nước).

- Sinh viên nhận Phiếu Khám sức khỏe (điền đầy đủ thông tin cá nhân, dán ảnh vào phiếu khám, tên) và nhận bình lấy nước tiểu (ghi đầy đủ họ và tên vào bình lấy nước tiểu).

- Sinh viên các lớp khám theo thời gian phân bố của nhà trường.    

 

Các tệp tin đính kèm: