Thông báo 01 thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 30 -2018

11:09 AM - 05/02/2018

Nhằm tuyển chọn và thành lập đội tuyển của trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN tham dự kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX- 2018, phòng Công tác sinh viên thông báo đến các sinh viên có đam mê trong lĩnh vực Cơ học, đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức nâng cao và xét tuyển vào đội tuyển theo kế hoạch như sau:

Thời gian đăng ký: Từ ngày 05/02/2018 đến hết ngày 09/03/2018.

Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên – A132 (Liên hệ CV. Đào Thị Hương Duyên).

Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức và tuyển chọn đội tuyển: Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 08/04/2018.

link đăng ký:https://goo.gl/forms/kagqQ01gh4jk5B1G2

 

 

Các tệp tin đính kèm: