HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN XÁC NHẬN SINH VIÊN NHẬN HỖ TRỢ CHI PHÍ DO BỊ THIỆT HẠI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN

09:27 AM - 05/12/2017

SINH VIÊN TẢI MẪU ĐƠN TẠI WEBSITE PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN, NHÀ TRƯỜNG CHỈ NHẬN MẪU ĐƠN ĐÁNH MÁY, KHÔNG NHẬN CÁC MẪU ĐƠN VIẾT TAY. SAU KHI ĐIỀN ĐẨY ĐỦ THÔNG TIN, SINH VIÊN KÝ TÊN TẠI PHẦN NGƯỜI LÀM ĐƠN VÀ NỘP TẠI PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN (PHÒNG A132) GẶP CHUYÊN VIÊN ĐỚI PHƯƠNG THANH - THỜI GIAN NHẬN ĐƠN: THỨ 2 VÀ THỨ 3 HÀNG TUẦN - THỜI GIAN TRẢ ĐƠN: THỨ NĂM VÀ THỨ 6 HÀNG TUẦN.

 

Các tệp tin đính kèm: