THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN NĂM HỌC 2017-2018

02:37 PM - 24/11/2017
Nhằm triển khai tốt kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đào tạo hệ chính quy, Nhà trường thông báo kế hoạch tập huấn, hướng dẫn quy trình đánh giá kết quả rèn luyện, cụ thể;
1. Thời gian: 17h30 ngày 29/11/2017 (thứ tư)
2. Địa điểm: Hội trường F, trường Đại học Bách khoa
3. Thành phần: Lớp trưởng các lớp sinh viên
Nhận được thông báo này, Nhà trường đề nghị lớp trưởng các lớp sinh viên tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Các tệp tin đính kèm: