THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA THAY NHỚT MIỄN PHÍ

09:28 AM - 24/11/2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Trường Đại học Bách khoa đang sử dụng xe máy hãng Honda có nhu cầu thay dầu miễn phí và tham gia trải nghiệm các dịch vụ của chương trình, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tham gia: Sinh viên Trường đại học Bách khoa đang sử dụng xe máy hãng Honda (Mang theo thẻ sinh viên khi tham gia chương trình)
  2. Thời gian:  Ngày 26 tháng 11 năm 2017
  3. Địa điểm:  Sân ngoài trời Khu F.

Các tệp tin đính kèm: