Thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2017 đợt 2

03:19 PM - 21/11/2017

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2017 đợt 2

Những sinh viên khóa 2017 nào chưa khám sức khỏe đợt 1 sẽ khám bổ sung vào đợt 2 lúc 7h30 ngày 25/11/2017 tại KTX Bách khoa 60 Ngô Sĩ Liên.

Lưu ý: Sinh viên bắt buộc phải tham gia khám sức khỏe, sinh viên nhận giấy khám ở Lớp trưởng