Chương trình "Cuộc đua số" năm 2017-2018 - Chủ đề: Xe không người lái

10:33 AM - 06/11/2017

Chương trình Cuộc đua số 2017 - 2018 - chủ đề “Xe không người lái” được tổ chức với mục đích:

- Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ trong lĩnh vực Giao thông;

- Hội nhập quốc tế về xu hướng dịch chuyển công nghệ Vạn vật kết nối internet (Internet of things);

- Chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thời kỳ Cách mạng số 4.0;

- Tạo sân chơi công nghệ cho sinh viên, giúp các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận các công nghệ mới nhất trên thế giới.

 

Thời gian tổ chức: 14h ngày 09/11/2017(Thứ 5)

Địa điểm: Phòng hội thảo E

Các tệp tin đính kèm: