Tuyển sinh viên thực tập tại Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

08:23 AM - 30/10/2017

Tuyển sinh viên thực tập tại Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Thời gian thực tập: Từ tháng 11/2017 đến tháng 12/2017.

Thời gian xét duyệt hồ sơ: Từ ngày 29/10/2017 đến ngày 06/11/2017.

Sinh viên tham gia thực tập có nhiều quyền lợi.

Các tệp tin đính kèm: