Công ty TNHH MTV Bumhan Cable & System triển khai kế hoạch tổ chức khóa thực tập dành cho sinh viên năm cuối

02:37 PM - 13/10/2017

Công ty TNHH MTV Bumhan Cable & System triển khai kế hoạch tổ chức khóa thực tập dành cho sinh viên năm cuối như sau:

Số lượng:

-                  -  Kỹ sư cơ khí: 5 Sinh viên

-                   - Kỹ sư điện: 5 Sinh viên

Thời gian thực tập: Ngày 04/12/2017 đến ngày 14/01/2018

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 10/11/2017

 

Các tệp tin đính kèm: