THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

04:03 PM - 22/08/2017

Thông báo nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018.

 

 

Các tệp tin đính kèm: