THÔNG BÁO NHẬN KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 2012

02:40 PM - 17/05/2017

HIỆN NAY ĐÃ CÓ KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE MIỄN PHÍ CHO SINH VIÊN, CÁC LỚP CỬ BAN CÁN SỰ LỚP LIÊN HỆ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐỂ NHẬN LẠI GIẤY KHÁM SỨC KHỎE.(CHỈ TRẢ THEO ĐƠN VỊ LỚP)