THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ TRỢ CẤP XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN HKII NĂM HỌC 2016-2017

07:23 AM - 26/04/2017

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Thời gian nộp hồ sơ: từ 25/4/2017 đến ngày 09/5/2017

Địa điểm: Phòng A132 (chuyên viên Đới Phương Thanh)

Các tệp tin đính kèm: