THÔNG BÁO XÉT HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

04:35 PM - 25/04/2017

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Thời gian nộp hồ sơ: từ 25/4/2017 đến ngày 09/5/2017

Địa điểm: Phòng A132 (chuyên viên Đới Phương Thanh)

Các tệp tin đính kèm: