Kế hoạch tổ chức "Ngày Hội văn hóa đọc" hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 - năm 2017

09:33 AM - 17/04/2017

 Thời gian: Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 29/04/2017.

- Địa điểm: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, 54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng.

Ngoài ra chương trình sẽ cấp 99 suất học bổng tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ LISA và nhiều phần quà có giá trị từ Công ty TNHH Tin học Phi Long dành cho những sinh viên may mắn khi đến tham dự.

Các tệp tin đính kèm: