THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA OLYMPIC CƠ HỌC LẦN THỨ XXIX - 2017

08:12 AM - 21/02/2017

Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXIX sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 4 năm 2017 tại trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
Nhằm tuyển chọn và thành lập đội tuyển của trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN tham dự kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXIX- 2017, phòng Công tác sinh viên thông báo đến các sinh viên có đam mê trong lĩnh vực Cơ học, đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức nâng cao và xét tuyển vào đội tuyển theo kế hoạch như sau:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 09/02/2017 đến hết ngày 04/03/2017.
- Sinh viên đăng ký thông tin của mình theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Đăng ký trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng A132) gặp chuyên viên: Đới Phương Thanh

Cách 2: Đăng ký online tại đường link

 https://docs.google.com/forms/d/1a4m-XuKq3dSt5pEua2gyajn0ZdVsqIlMIv7B0hVvEFI/prefill?pref=2&pli=1

- Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức và tuyển chọn đội tuyển: Từ ngày 04/03/2017 đến ngày 03/04/2017