THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH CĐR CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY THEO KHUNG NLNN 6 BẬC

11:09 AM - 13/02/2017

1. Cấp độ Ngoại ngữ

Tiếng Anh bậc 3 (B1) đến bậc 5 (C1): định dạng đề theo Quyết định 729/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

2. Các đợt thi, địa điểm và lệ phí thi:

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Các tệp tin đính kèm: