Hội thảo phát triển kỹ năng cho sinh viên chuyên đề "Định hướng cuộc đời: Dễ hay khó"

11:05 AM - 27/12/2017
Thời gian diễn ra

8h00 - 11h30

Địa điểm tổ chức

Hội trường F Trường Đại học Bách khoa

Hội thảo phát triển kỹ năng cho sinh viên chuyên đề "Định hướng cuộc đời: Dễ hay khó"được trình bày bởi TS. Nguyễn Thanh Tùng, Viện Trưởng Viện Quản Trị Tri Thức KMi

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên trường Đại học Bách khoa hiểu biết hơn những cách đánh giá năng lực bản thân, biết được những ưu và nhược điểm để biết mình sẽ làm được gì, hướng tới điều tốt nhất cho bản thân, từ đó lập kế hoạch một cách chi tiết và đúng đắn cho cuộc sống và học tập, có trách nhiệm của cá nhân đối với gia đình, tập thể, xã hội,… Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00 - 11h30 ngày 02 tháng 01 năm 2018

- Địa điểm: Hội trường F Trường Đại học Bách khoa