Honda VISION STEPS OF GLORY 2017 – Lễ hội thời trang âm nhạc ngoài trời cực đỉnh tại Đà Nẵng

10:42 AM - 21/11/2017
Thời gian diễn ra

19h00-22h00

Địa điểm tổ chức

Quảng trường 29/3

Lớp trưởng các lớp liên hệ Phòng công tác sinh viên A132 (gặp CV. Nguyễn Minh Đạt) để nhận giấy mời tham dự chương trình (mỗi lớp 1-2 vé). hạn cuối nhận đến 12h ngày 24/11/2017.

Lưu ý: Vì số lượng có hạn nên ưu tiên cho Lớp trưởng có công tác với Phòng Công tác sinh viên, không phát cho Lớp trưởng không tham gia tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2017-2018.