Chính sách mới cho sinh viên

08:27 AM - 14/06/2017
Thời gian diễn ra

7h00-16h00

Địa điểm tổ chức

Chính sách mới cho sinh viên

Từ ngày 15/6/2017, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên (HSSV) sẽ tăng từ 1,25 triệu đồng/tháng/HSSV lên 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV.

http://m.tienphong.vn/giao-duc/tang-muc-cho-vay-doi-voi-hoc-sinh-sinh-vien-1154319.tpo