2017

20/9

2017

23/9

Quan trọng
7H30-11H00 KTX PHÍA ĐÔNG 14 DOÃN UẨN, KHUÊ MỸ, NGŨ HÀNH SƠN

2017

28/8

7H00-17H00 Hội trường khu F trường Đại học Bách khoa 54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Đà Nẵng

2017

7/8

2017

14/6

7h00-16h00 Chính sách mới cho sinh viên