2017

7/8

Quan trọng
7H30-16H30 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

2017

4/5

Quan trọng
7H00-12H00 KÝ TÚC XÁ BÁCH KHOA 6O NGỖ SĨ LIÊN

2017

11/4

Quan trọng
9h-17h Hội trường khu F trường Đại học Bách khoa 54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Đà Nẵng

2017

14/6

7h00-16h00 Chính sách mới cho sinh viên