DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỦA TRUNG TÂM TIẾNG ANH IRIS NĂM 2017

09:51 AM - 26/12/2017
Đơn vị tài trợ

TRUNG TÂM ANH NGỮ IRIS

Yêu cầu

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỦA TRUNG TÂM TIẾNG ANH IRIS NĂM 2017

Sinh viên có tên trong danh sách lên phòng Công tác sinh viên để ký nhận.

Lưu ý: Khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên.

Các tệp tin đính kèm:

21/3/2018 Học bổng Hessen năm học 2017 - 2018
21/3/2018 Học bổng Hessen năm học 2017 - 2018
20/3/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
14/3/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA