DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỦA TRUNG TÂM TIẾNG ANH IRIS NĂM 2017

09:51 AM - 26/12/2017
Đơn vị tài trợ

TRUNG TÂM ANH NGỮ IRIS

Yêu cầu

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỦA TRUNG TÂM TIẾNG ANH IRIS NĂM 2017

Sinh viên có tên trong danh sách lên phòng Công tác sinh viên để ký nhận.

Lưu ý: Khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên.

Các tệp tin đính kèm:

18/9/2018 Quỹ học bổng Penguin Nhật Bản
11/9/2018 Công ty Toyota Việt Nam
7/9/2018 Sunflower Mission và Công ty eSilicon Việt Nam
30/8/2018 Quỹ học bổng Vallet