DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIC

02:30 PM - 20/12/2017
Đơn vị tài trợ

CÔNG TY BẢO HIỂM BIC

Yêu cầu

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIC

Sinh viên lên phòng Công tác Sinh viên để được hướng dẫn làm thủ tục nhận học bổng.

Lưu ý: Khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên.

Các tệp tin đính kèm:

18/9/2018 Quỹ học bổng Penguin Nhật Bản
11/9/2018 Công ty Toyota Việt Nam
7/9/2018 Sunflower Mission và Công ty eSilicon Việt Nam
30/8/2018 Quỹ học bổng Vallet