DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG JESCO ASIA, NHẬT BẢN NĂM 2017

11:04 AM - 19/12/2017
Đơn vị tài trợ

JESCO ASIA, NHẬT BẢN

Yêu cầu

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG JESCO ASIA, NHẬT BẢN NĂM 2017

Lễ trao học bổng dự kiến tổ chức như sau:

Thời gian: vào lúc 15h30 chiều thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017 

Địa điểm: Phòng họp số 1, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẫn.

Các tệp tin đính kèm:

21/3/2018 Học bổng Hessen năm học 2017 - 2018
21/3/2018 Học bổng Hessen năm học 2017 - 2018
20/3/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
14/3/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA