Danh sách sinh viên nhận học bổng doanh nghiệp 2017

08:02 AM - 27/11/2017
Đơn vị tài trợ

Danh sách sinh viên nhận học bổng doanh nghiệp 2017

Yêu cầu

Danh sách sinh viên nhận học bổng doanh nghiệp 2017

Danh sách sinh viên nhận học bổng doanh nghiệp 2017.

Ghi chú: Sinh viên đến phòng CTSV để hướng dẫn thủ tục nhận.

 

Các tệp tin đính kèm:

13/12/2017 Công ty cổ phần Jesco Asia, Nhật Bản
27/11/2017 Danh sách sinh viên nhận học bổng doanh nghiệp 2017
6/11/2017 Hiệp hội JBAV & Japan Business Federation
26/10/2017 DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK II NĂM HỌC 2016-2017