Học bổng hiệp hội JBAV & Japan Business Federation

10:05 AM - 06/11/2017
Đơn vị tài trợ

Hiệp hội JBAV & Japan Business Federation

Yêu cầu

Học bổng hiệp hội JBAV & Japan Business Federation

Học bổng hiệp hội JBAV & Japan Business Federation

 

1. Đối tượng, tiêu chuẩn xét, cấp học bổng như sau :

     - Sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ 5;

     - Sinh viên từ năm thứ 2 trở đi có kết quả học tập năm học 2016 – 2017 đạt loại giỏi và kết quả đánh giá rèn luyện từ loại tốt trở lên (Sinh viên chưa nhận các học bổng tài trợ trong năm 2017)

     - Đối với sinh viên năm nhất điểm thi THPT quốc gia từ 24,5 điểm trở lên (không nhân hệ số và chưa cộng điểm ưu tiên);

    Ưu tiên khác:

    (1) Ưu tiên cho những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tham gia các hoạt động xã hội.

    (2) Ưu tiên cho các bạn sinh viên đã nhận học bổng của Hiệp hội “JBAV & Japan Business Federation” các năm về trước.

2. Số lượng & giá trị học bổng:

     - Số lượng học bổng: 05 suất.

     - Giá trị: 200USD/1 suất.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 05/11/2017 đến 15h ngày 07/11/2017

4. Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng JBAV 

     - Đơn xin cấp học bổng (tự viết tay);

     - Bảng điểm học tập năm học 2016-2017 (đối với sinh viên năm 2 trở đi);

     - Kết quả rèn luyện năm học 2016-2017 (đối với sinh viên năm 2 trở đi); 

     - Bản sao giấy báo trúng tuyển đại học (đối với sinh viên năm thứ nhất);

     - Bản sao các giấy tờ ưu tiên hợp lệ.

5. Nơi nhận hồ sơ:  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

6/8/2018 Học bổng thắp sắng niềm tin
3/8/2018 Học bổng Vallet năm 2018
10/5/2018 ỦY BAN GIẢI THƯỞNG KOVA