HỌC BỔNG DOOSAN VINA 2017

07:31 AM - 23/10/2017
Đơn vị tài trợ

DOOSAN VINA

Yêu cầu

Sinh viên khoa Cơ khí năm cuối

Số lượng: 20 suất;

Đối tượng: SV năm cuối, thuộc khoa cơ khí;

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 26/10/2017.

 

Các tệp tin đính kèm:

6/8/2018 Học bổng thắp sắng niềm tin
3/8/2018 Học bổng Vallet năm 2018
10/5/2018 ỦY BAN GIẢI THƯỞNG KOVA