HỌC BỔNG MR BEAN

03:43 PM - 11/10/2017
Đơn vị tài trợ

HỌC BỔNG MR BEAN

Yêu cầu

HỌC BỔNG MR BEAN

Chương trình học bổng Mr Bean có dành các suất học bổng toàn phần Tiếng Anh sau:

- Học bổng hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp. Số lượng: 20 suất.

- Học bổng chắp cánh tương lai. Số lượng: 20 suất.

- Học bổng TOEIC thiện nguyện. Số lượng: 20 suất.

Hồ sơ xin học bổng gồm:

- Đơn xin xét học bổng (với tên học bổng như trên);

- Sinh viên có điều kiện khó khăn (nộp bản photo giấy xác nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo, giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn do UBND xã hoặc phường xác nhận);

- Sinh viên có nhiều đóng góp trong công tác đoàn và phong trào thanh niên (Đơn xin xét học bổng yêu cầu có xác nhận của Liên chi đoàn hoặc Đoàn trường)

Thời gian nộp hồ sơ: trước 11h30 ngày 20/10/2017

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng A132 (gặp chuyên viên Đới Phương Thanh)

 Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm:

Các tệp tin đính kèm:

19/10/2017 HOC BONG CUA CÔNG TY CATERS DE VIETNAM
18/10/2017 Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng TOYOTA
11/10/2017 HỌC BỔNG MR BEAN
6/10/2017 DOANH NGHIỆP