HỌC BỔNG DOANH NGHIỆP

07:55 AM - 06/10/2017
Đơn vị tài trợ

DOANH NGHIỆP

Yêu cầu

- Kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016 - 2017 từ loại khá trở lên (đối với sinh viên tuyển sinh năm 2017 đạt kết quả từ 24 điểm trở lên); - Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (Hộ nghèo hoặc cận nghèo, ...); - Chưa nhận học bổng tài trợ trong năm học 2017 – 2018.

1. Số lượng: 29 suất.

2. Mức học bổng: 2.500.000 đồng/1 suất.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn:

-        Kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016 - 2017 từ loại khá trở lên (đối với sinh viên tuyển sinh năm 2017 đạt kết quả từ 24 điểm trở lên);

-        Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (Hộ nghèo hoặc cận nghèo, ...);

-        Chưa nhận học bổng tài trợ trong năm học 2017 – 2018.

4. Thời gian và thủ tục xét cấp học bổng:

Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng bao gồm:

-        Đơn xin cấp học bổng (tự viết);

-        Bảng điểm học tập và rèn luyện năm học 2016 - 2017 (Sinh viên tuyển sinh năm 2017 nộp bản sao Giấy báo nhập học)

-        Bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn;

-        Thư giới thiệu của Giảng viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập (nếu có);

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/10/2017 đến 25/10/ 2017.

Nơi nhận hồ sơPHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN (Phòng A132 gặp Chuyên viên Nguyễn Minh Đạt).

Các tệp tin đính kèm:

6/8/2018 Học bổng thắp sắng niềm tin
3/8/2018 Học bổng Vallet năm 2018
10/5/2018 ỦY BAN GIẢI THƯỞNG KOVA