THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG TOÀN PHẦN GIAO TIẾP TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM ANH NGỮ IRIS

08:48 AM - 05/10/2017
Đơn vị tài trợ

TRUNG TÂM ANH NGỮ IRIS

Yêu cầu

SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ CÓ MONG MUỐN ĐƯỢC HỌC TẠI TRUNG TÂM

Trung tâm Anh ngữ IRIS có dành các xuất học bổng toàn phần học tiếng Anh giao tiếp cho các sinh viên từ khóa 2013 đến 2017.

Điều kiện và số lượng học bổng như sau:

-        Số lượng học bổng: 12 xuất (8.500.000đ/1 xuất).

-        Là sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có mong muốn được học tập tại trung tâm.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin học bổng.

- Giấy chứng nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian nhận học bổng: Từ ngày 05/10/2017 – 20/10/2017 nhận tại phòng A132.

13/12/2017 Công ty cổ phần Jesco Asia, Nhật Bản
27/11/2017 Danh sách sinh viên nhận học bổng doanh nghiệp 2017
6/11/2017 Hiệp hội JBAV & Japan Business Federation
26/10/2017 DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK II NĂM HỌC 2016-2017