THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG TOÀN PHẦN GIAO TIẾP TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM ANH NGỮ IRIS

08:48 AM - 05/10/2017
Đơn vị tài trợ

TRUNG TÂM ANH NGỮ IRIS

Yêu cầu

SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ CÓ MONG MUỐN ĐƯỢC HỌC TẠI TRUNG TÂM

Trung tâm Anh ngữ IRIS có dành các xuất học bổng toàn phần học tiếng Anh giao tiếp cho các sinh viên từ khóa 2013 đến 2017.

Điều kiện và số lượng học bổng như sau:

-        Số lượng học bổng: 12 xuất (8.500.000đ/1 xuất).

-        Là sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có mong muốn được học tập tại trung tâm.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin học bổng.

- Giấy chứng nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian nhận học bổng: Từ ngày 05/10/2017 – 20/10/2017 nhận tại phòng A132.

19/10/2017 HOC BONG CUA CÔNG TY CATERS DE VIETNAM
18/10/2017 Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng TOYOTA
11/10/2017 HỌC BỔNG MR BEAN
6/10/2017 DOANH NGHIỆP