học bổng Penguin

03:59 PM - 12/09/2017
Đơn vị tài trợ

học bổng Penguin

Yêu cầu

Ưu tiên sinh viên có khả năng giao tiếp tiếng Nhật - Sinh viên hiện đang học năm 3 hoặc năm 4 chính quy

Các tiêu chí xét lựa chọn sinh viên:

- Điều kiện tiên quyết để nhận học bổng Penguin: Sinh viên sẽ không được nhận bất kỳ học bổng nào khác trong thời gian xét chọn và nhận học bổng Penguin

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

- Sinh viên đạt kết quả học tập tốt với tổng điểm trung bình 7.0 trở lên, có điểm rèn luyện cao và đạo đức tốt

- Ưu tiên sinh viên có khả năng giao tiếp tiếng Nhật

- Sinh viên hiện đang học năm 3 hoặc năm 4 chính quy

 

Số lượng sinh viên: 10 sinh viên

 

Thời hạn nộp hồ sơ: 19/9/2017

 

hồ sơ: Mẫu đăng ký (trong file đính kèm), CV (the mẫu trong file đính kèm), Giấy xác nhận sinh viên, bảng điểm năm học 2016-2017 bằng tiếng Anh, Photo chứng minh nhân dân/passport, thư giới thiệu. Hồ sơ sẽ nộp trực tiếp tại Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế A307.

Các tệp tin đính kèm:

6/8/2018 Học bổng thắp sắng niềm tin
3/8/2018 Học bổng Vallet năm 2018
10/5/2018 ỦY BAN GIẢI THƯỞNG KOVA