học bổng Penguin

01:49 PM - 11/09/2017
Đơn vị tài trợ

học bổng Penguin

Yêu cầu

- Ưu tiên sinh viên có khả năng giao tiếp tiếng Nhật - Sinh viên hiện đang học năm 3 hoặc năm 4 chính quy

hồ sơ gồm : Mẫu đăng ký (trong file đính kèm), CV (the mẫu trong file đính kèm), Giấy xác nhận sinh viên, bảng điểm năm học 2016-2017 bằng tiếng Anh, Photo chứng minh nhân dân/passport, thư giới thiệu.

Hồ sơ sẽ nộp trực tiếp tại Phòng KHCN&HTQT (A307).

Số lượng sinh viên: 10 sinh viên

Thời hạn: 19/9/2017

Các tệp tin đính kèm:

6/8/2018 Học bổng thắp sắng niềm tin
3/8/2018 Học bổng Vallet năm 2018
10/5/2018 ỦY BAN GIẢI THƯỞNG KOVA