THÔNG BÁO XÉT CẤP HỌC BỔNG TAKEMOTO DENKI 2017

08:38 AM - 08/06/2017
Đơn vị tài trợ

TAKEMOTO DENKI 2017

Yêu cầu

- Sinh viên từ năm 3 và năm 4 thuộc các khoa: Điện tử - Viễn thông, Điện, Công nghệ thông tin, Trung tâm Xuất sắc, Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) chưa nhận học bổng của bất kỳ tổ chức các nhân nào trong năm học 2016-2017. - Kết quả học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017 đạt loại “Giỏi” trở lên và kết quả đánh giá rèn luyện từ loại “Tốt” trở lên (điểm từng môn học tối thiểu ≥ 5 điểm, tổng số tín chỉ học lần đầu học kỳ I ≥14 tín chỉ). - Ưu tiên khác: Ưu tiên cho những sinh viên đạt các giải thưởng về học tập, Đạt kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động xã hội.

* Số lượng & giá trị học bổng:

-          Số lượng học bổng: 10 suất.

-          Giá trị: 200 USD/1 suất.

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 31/6/2017

* Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng Takemoto Denki năm 2017:

-          Đơn xin cấp học bổng (tự viết tay);

-          Bảng điểm học tập học kỳ I năm học 2016-2017;

-          Kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017; 

-          Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận về thành tích học tập hoặc NCKH trong năm học 2016-2017;

-          Thư giới thiệu của giảng viên chủ nhiệm (nếu có).

* Nơi nhận hồ sơ

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN (Phòng A132, Chuyên viên Đào Thị Hương Duyên).

Điện thoại: 0236. 3738 268; Email: ctsv.dhbk@dut.udn.vn

Sinh viên có thể tham khảo thông tin trên website: http://ctsv.dut.udn.vn 

Các tệp tin đính kèm:

21/3/2018 Học bổng Hessen năm học 2017 - 2018
21/3/2018 Học bổng Hessen năm học 2017 - 2018
20/3/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
14/3/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA