Học bổng LAWRENCE S.TING năm 2017

02:20 PM - 17/05/2017
Đơn vị tài trợ

Học bổng LAWRENCE S.TING năm 2017

Yêu cầu

Đối tượng: Học bổng Lawrence S.Ting năm 2017 dành cho sinh viên chính quy từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 và chưa nhận được học bổng của các tổ chức, cá nhân khác trong học kỳ I năm học 2016-2017. - Tiêu chuẩn về kết quả học tập: Đạt điểm trung bình học tập học kỳ I năm học 2016-2017 từ loại “Giỏi” trở lên (dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc), từ loại “Khá” trờ lên (dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn) - Tiêu chuẩn về kết quả rèn luyện: Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 từ loại “Tốt” trở lên.

Số lượng học bổng: 09 suất học bổng, mỗi suất có giá trị 1.000.000 đ/tháng x 10 tháng = 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng), được chia làm 02 kỳ, mỗi học kỳ là 5.000.000 VNĐ, sinh viên được nhận  học bổng kỳ 1, nếu có thành tích học tập tốt và có giấy xác nhận có tham gia công tác xã hội thì được hưởng xét tiếp học bổng của học kỳ 2 là 5.000.000VNĐ. Trong đó: 05 suất cho các em xuất sắc nhất và 04 suất cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng học khá giỏi.

Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng Lawrence S.Ting năm 2017:

-          Đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt) có dán hình (theo mẫu tại link http//ctsv.dut.udn.vn);

-          Bảng điểm học tập học kỳ I năm học 2016-2017;

-          Kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017; 

-          Bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (Sinh viên tự viết);

-          Thư giới thiệu của 02 Giảng viên.

-          Bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội (có xác nhận của tổ chức từ thiện hoặc của các đơn vị tổ chức)

-          Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ HTCĐ Lawrence S.Ting (tham khảo trong trang web của Quỹ: www.lawrencestingfund.org).

-          Bản sao hợp lệ các Giấy chứng nhận đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 31/05/2017

 Nơi nhận hồ sơ: 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN (Phòng A132, Chuyên viên Đào Thị Hương Duyên).

Điện thoại: 0236 3738 268

Email: ctsv.dhbk@dut.udn.vn

Các tệp tin đính kèm:

21/3/2018 Học bổng Hessen năm học 2017 - 2018
21/3/2018 Học bổng Hessen năm học 2017 - 2018
20/3/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
14/3/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA