HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

10:42 AM - 24/04/2017
Đơn vị tài trợ

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

Yêu cầu

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

KHOA CKGT: http://www.mediafire.com/file/bvreyzi6y3yftey/CKGT.pdf

KHOA  CN N-ĐL: http://www.mediafire.com/file/mp1kdu9yk27ltbf/CN+N-DL.pdf

KHOA CNTT: http://www.mediafire.com/file/w660yc2m3e30noi/CNTT.pdf

KHOA CO KHI: https://www.mediafire.com/?ri9u240128xxn9r

KHOA XDDD-CN: http://www.mediafire.com/file/82z3pu16a9wj4s7/XDDD-CN.pdf

KHOA XDTL- TĐ: http://www.mediafire.com/file/bd6tcd4hvlwc522/XD+TL-T%C4%90.pdf

KHOA SPKT: http://www.mediafire.com/file/eruc76s5d1ytk11/SPKT.pdf

KHOA QLDA: http://www.mediafire.com/file/28y39kwnjrao5g9/QLDA.pdf

KHOA MÔI TRƯỜNG: http://www.mediafire.com/file/t31b0bmtd0a9jmu/MOI+TRUONG.pdf

KHOA HÓA: https://www.mediafire.com/?42zfam2yqd7vorx

KHOA ĐIỆN: http://www.mediafire.com/file/nee6p2zhbbsxmiq/DIEN.pdf

KHOA XDCD -CLC: https://www.mediafire.com/?683j51md4yjzsg1

KHOA KIEN TRUC - CLC: https://www.mediafire.com/?ep7b3pld51503wg

KHOA CNTT-CLC: https://www.mediafire.com/?8unwbm7571l451f

KHOA ĐIỆN -CLC : https://www.mediafire.com/?ykggu5i9njxu5is

KHOA KIEN TRÚC: https://www.mediafire.com/?43qa4zjh29y9t7g

KHOA ĐTVT: https://www.mediafire.com/?aw35oudntr3d5rl

KHOA XDCD: https://www.mediafire.com/?703e8sz4sw2mc82

DANH SÁCH BỔ SUNG LẦN 1: https://www.mediafire.com/?5qwad5z4cjgic4v

DANH SÁCH BỔ SUNG LẦN 2: https://www.mediafire.com/?jrwqmpsq2k6nkm8

21/3/2018 Học bổng Hessen năm học 2017 - 2018
21/3/2018 Học bổng Hessen năm học 2017 - 2018
20/3/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
14/3/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA