Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017

12:09 AM - 13/04/2017
Đơn vị tài trợ

ĐHBK

Yêu cầu

SV

Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017.

Sinh viên có thắc mắc thì phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 9h00 ngày 14/04/2017 (thứ 6)

Khoa Cơ khí:                         http://www.mediafire.com/file/n438eolqah9fqqa/CK.pdf

Khoa Xây dựng DD-CN:     http://www.mediafire.com/file/f53faydbwubup20/XD_DD-CN.pdf

Khoa Xây dựng CĐ:            http://www.mediafire.com/file/fz3e37b2151h6f9/XDCD.pdf

Khoa CNTT:                           http://www.mediafire.com/file/35kfblpd41sxyk6/CNTT.pdf

Khoa CNTT (CLC):               http://www.mediafire.com/file/ew4m5r46w70n952/CNTT_CLC.pdf

Khoa Điện:                             http://www.mediafire.com/file/lz9hsoq3gvd92dy/DIEN.pdf

Khoa QLDA:                          http://www.mediafire.com/file/smndwtbkq5i3p2n/QLDA.pdf

Khoa Hóa:                              http://www.mediafire.com/file/5nlaq31be17213i/HOA.pdf

Khoa Hóa (CLC):                  http://www.mediafire.com/file/uqb2bqpv0v0mrzf/HOA_CLC.pdf

Khoa Xây dựng TL-TĐ:       http://www.mediafire.com/file/fuczi919nqdo6j9/XD_TL-TD.pdf

Khoa Kiến trúc:                    http://www.mediafire.com/file/4842g4yv3etccjq/KT.pdf

Khoa CN Nhiệt-Điện lạnh: http://www.mediafire.com/file/2h4ppn6e6s4t995/CN_N-DL.pdf

Khoa ĐT-VT:                         http://www.mediafire.com/file/qdit8xxi43etnhj/DTVT.pdf

Khoa ĐT-VT (CLC):             http://www.mediafire.com/file/9zi8tqr1bbikxoe/DTVT_CLC.pdf

Khoa Cơ khí giao thông:   http://www.mediafire.com/file/a02cdlokxqz866r/CKGT.pdf

Khoa SPKT:                          http://www.mediafire.com/file/59oe30bq6c8yo1w/SPKT.pdf

Khoa Môi trường:               http://www.mediafire.com/file/05callob301pcf7/MT.pdf

 

 

10/5/2018 ỦY BAN GIẢI THƯỞNG KOVA
7/5/2018 Quỹ học bổng Lawrence Sting
11/4/2018 Short term scholarship program by Keimyung University(Architecture and Civil Engineering majors)