THÔNG BÁO HỌC BỔNG HESSEN (CHLB ĐỨC) NĂM HỌC 2016-2017

05:24 PM - 11/02/2017
Đơn vị tài trợ

BỘ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT BANG HESSEN

Yêu cầu

Sinh viên trường Đại học Bách khoa

1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn

- Kết quả học tập học kỳ I năm học 2016-2017 đạt từ 7,5 trở lên hoặc tương đương đối với hệ tín chỉ;

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;

- Hiện chưa nhận học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác;

- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia hoạt động xã hội, tình nguyện như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác.

2. Giá trị học bổng: 12 tháng x 18 Euro/tháng = 216 Euro/suất (quy đổi ra tiền Việt Nam).

3. Số suất học bổng: 3 suất

4. Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng bao gồm:

- Tờ khai thông tin cá nhân viết tay (mẫu kèm theo) (lưu ý viết hoa phần họ tên, ký và ghi rõ họ tên, dán ảnh 4x6)

- Giấy chứng nhận kết quả học tập (mẫu kèm theo)

- Bảng điểm học tập và bảng điểm rèn luyện của học kỳ I năm học 2016-2017

- Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận ưu tiên

5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

- Thời gian: hạn cuối trước 16h ngày 20/02/2017 (Thứ 2)

- Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên (Phòng A132) gặp chuyên viên Đới Phương Thanh

 

Các tệp tin đính kèm:

13/12/2017 Công ty cổ phần Jesco Asia, Nhật Bản
27/11/2017 Danh sách sinh viên nhận học bổng doanh nghiệp 2017
6/11/2017 Hiệp hội JBAV & Japan Business Federation
26/10/2017 DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK II NĂM HỌC 2016-2017