THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY VIÊTSEA

08:40 PM - 24/11/2016
Đơn vị tài trợ

Vietsea

Yêu cầu

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường kỹ thuật, ưu tiên tốt nghiệp các khoa hóa dầu, dầu khí, hóa chất

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Các tệp tin đính kèm:

10/5/2018 ỦY BAN GIẢI THƯỞNG KOVA
7/5/2018 Quỹ học bổng Lawrence Sting
11/4/2018 Short term scholarship program by Keimyung University(Architecture and Civil Engineering majors)