THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY VIÊTSEA

08:40 PM - 24/11/2016
Đơn vị tài trợ

Vietsea

Yêu cầu

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường kỹ thuật, ưu tiên tốt nghiệp các khoa hóa dầu, dầu khí, hóa chất

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Các tệp tin đính kèm:

21/3/2018 Học bổng Hessen năm học 2017 - 2018
21/3/2018 Học bổng Hessen năm học 2017 - 2018
20/3/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
14/3/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA