THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY VIÊTSEA

08:40 PM - 24/11/2016
Đơn vị tài trợ

Vietsea

Yêu cầu

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường kỹ thuật, ưu tiên tốt nghiệp các khoa hóa dầu, dầu khí, hóa chất

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Các tệp tin đính kèm:

14/8/2017 HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN
17/5/2017 Học bổng LAWRENCE S.TING năm 2017