THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY VIÊTSEA

08:40 PM - 24/11/2016
Đơn vị tài trợ

Vietsea

Yêu cầu

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường kỹ thuật, ưu tiên tốt nghiệp các khoa hóa dầu, dầu khí, hóa chất

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Các tệp tin đính kèm:

13/12/2017 Công ty cổ phần Jesco Asia, Nhật Bản
27/11/2017 Danh sách sinh viên nhận học bổng doanh nghiệp 2017
6/11/2017 Hiệp hội JBAV & Japan Business Federation
26/10/2017 DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK II NĂM HỌC 2016-2017