THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY VIÊTSEA

08:40 PM - 24/11/2016
Đơn vị tài trợ

Vietsea

Yêu cầu

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường kỹ thuật, ưu tiên tốt nghiệp các khoa hóa dầu, dầu khí, hóa chất

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Các tệp tin đính kèm:

19/10/2017 HOC BONG CUA CÔNG TY CATERS DE VIETNAM
18/10/2017 Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng TOYOTA
11/10/2017 HỌC BỔNG MR BEAN
6/10/2017 DOANH NGHIỆP