THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

08:06 PM - 18/10/2016
Đơn vị tài trợ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Yêu cầu

SINH VIÊN TẤT CẢ CÁC NGÀNH

- KHOA CNTT: http://www.mediafire.com/file/cp0f0vxeaxzc13c/HBKK+-+CNTT.pdf

- kHOA CNTT - CLC : http://www.mediafire.com/file/ws0juvxv80b3650/HBKK+-+CNTT+CLC.pdf

- KHOA ĐIỆN: http://www.mediafire.com/file/vc81jv5ub82xide/HBKK+-+DIEN.pdf

- KHOA ĐIỆN CLC: http://www.mediafire.com/file/32f3llprn3p7l07/HBKK+-+DIEN+CLC.pdf

- KHOA XÂY DỰNG DD & CN: http://www.mediafire.com/file/4orb9f9h9h9fayi/HBKK+-+XAY+DUNG+DD+%26+CN.pdf

- KHOA CN NHIỆT - ĐIỆN LẠNH: http://www.mediafire.com/file/0ygxwpb91gijrol/HBKK+-+CN+NHIET+-+DIEN+LANH.pdf

- KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG: http://www.mediafire.com/file/90sjoh6snsokqe3/HBKK+-+CO+KHI+GIAO+THONG.pdf

- KHOA CƠ KHÍ: http://www.mediafire.com/file/6efg58755tzc5i7/HBKK+-+CO+KHI.pdf

- KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG: http://www.mediafire.com/file/buag5wu2p49ju57/HBKK+-+DIEN+TU+VIEN+THONG.pdf

- KHOA MÔI TRƯỜNG: http://www.mediafire.com/file/w9p2kwzeck247ll/HBKK+-+MOI+TRUONG.pdf

- KHOA MÔI TRƯỜNG LT: http://www.mediafire.com/file/ucu99m5b8rr7npq/HBKK+-+MOI+TRUONG+LT.pdf

- KHOA HÓA: http://www.mediafire.com/file/d511trr8f713yr6/HBKK+-+HOA.pdf

- KHOA QUẢN LÝ DỰ ÁN: http://www.mediafire.com/file/wmtmlhh0qwvpbx9/HBKK+-+QUAN+LY+DU+AN.pdf

- KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT: http://www.mediafire.com/file/gfbl0x69kwnb41b/HBKK+-+SU+PHAM+KY+THUAT.pdf

- KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG: http://www.mediafire.com/file/51j5z4hgikqikod/HBKK+-+XAY+DUNG+CAU+DUONG.pdf

- KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG CLC: http://www.mediafire.com/file/abdde55846dkmqb/HBKK+-+XAY+DUNG+CAU+DUONG+CLC.pdf

- KHOA XÂY DỰNG TL-TĐ: http://www.mediafire.com/file/scyaff7stbl81f5/HBKK+-+XAY+DUNG+THUY+LOI+-+THUY+DIEN.pdf

- KHOA KIẾN TRÚC: http://www.mediafire.com/file/a4kb5qqaidzv0fq/HBKK+-+KIEN+TRUC.pdf

 

10/5/2018 ỦY BAN GIẢI THƯỞNG KOVA
7/5/2018 Quỹ học bổng Lawrence Sting
11/4/2018 Short term scholarship program by Keimyung University(Architecture and Civil Engineering majors)