HỌC BỔNG DOANH NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT

09:13 PM - 17/10/2016
Đơn vị tài trợ

Doanh nghiệp

Yêu cầu

Sinh viên năm thứ nhất có hoàn cảnh khó khăn

1. Đối tượng xét, cấp học bổng:

- Sinh viên năm thứ nhất có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập

2. Số lượng, giá trị học bổng:

- Số lượng: 10 suất 

- Giá trị học bổng : Hỗ trợ học phí trọn gói các năm học. Ngoài ra, doanh nghiệp còn hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi ra trường 

3. Hồ sơ đăng ký học bổng:

- Đơn xin cấp học bổng;

- Bản sao giấy báo trúng tuyển đại học;

- Bản sao các giấy tờ xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn;

- Bản khai tóm tắt hoàn cảnh gia đình.

4. Thời gian nộp hồ sơ: Hạn cuối ngày 20/10/2016

19/10/2017 HOC BONG CUA CÔNG TY CATERS DE VIETNAM
18/10/2017 Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng TOYOTA
11/10/2017 HỌC BỔNG MR BEAN
6/10/2017 DOANH NGHIỆP