Học bổng tài năng Toàn phần học kỳ I năm học 2018-2019 cho SV đạt kết quả cao trong đợt tuyển sinh năm 2017 của Trường ĐHBK

04:15 PM - 04/10/2018
Đơn vị tài trợ

Trường ĐHBK

Yêu cầu

Học bổng tài năng Toàn phần học kỳ I năm học 2018-2019 cho SV đạt kết quả cao trong đợt tuyển sinh năm 2017 của Trường ĐHBK

Học bổng tài năng Toàn phần học kỳ I năm học 2018-2019 cho SV đạt kết quả cao trong đợt tuyển sinh năm 2017 của Trường ĐHBK

Các tệp tin đính kèm:

28/9/2018 công ty Toyota Vietnam
24/9/2018 Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018
18/9/2018 Quỹ học bổng Penguin Nhật Bản