Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018

04:10 PM - 24/09/2018
Đơn vị tài trợ

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018

Yêu cầu

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018

Sinh viên nào có thắc mắc về học bổng phản hồi về phòng Công tác sinh viên trước 16h chiều thứ 5 ngày 27/9/2018.

Các tệp tin đính kèm:

28/9/2018 công ty Toyota Vietnam
24/9/2018 Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018
18/9/2018 Quỹ học bổng Penguin Nhật Bản