học bổng Penguin Nhật Bản

08:20 AM - 18/09/2018
Đơn vị tài trợ

Quỹ học bổng Penguin Nhật Bản

Yêu cầu

học bổng Penguin Nhật Bản

Các tiêu chí xét lựa chọn sinh viên:
- Điều kiện tiên quyết để nhận học bổng Penguin: Sinh viên sẽ không được nhận bất kỳ học bổng nào khác trong thời gian xét chọn và nhận học bổng Penguin
- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
- Sinh viên đạt kết quả học tập tốt với tổng điểm trung bình 7.0 trở lên, có điểm rèn luyện cao và đạo đức tốt
- Ưu tiên sinh viên có khả năng giao tiếp tiếng Nhật
- Sinh viên hiện đang học năm 3 hoặc năm 4 chính quy
Số lượng sinh viên: 10 sinh viên
Thời hạn nộp hồ sơ về phòng CTSV: 20/9/2018

Các tệp tin đính kèm:

28/9/2018 công ty Toyota Vietnam
24/9/2018 Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018
18/9/2018 Quỹ học bổng Penguin Nhật Bản