DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KKHT KỲ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2017-2018

10:28 AM - 17/09/2018
Đơn vị tài trợ

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Yêu cầu

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KKHT KỲ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2017-2018

- Khoa XD TL-TĐ: https://goo.gl/dNFALi

- Khoa XD DD-CN: https://goo.gl/eQtca7

- Khoa XDCD: https://goo.gl/mSVnSL

- Khoa Môi trường: https://goo.gl/Ng9hVc

- Khoa Kiến trúc: https://goo.gl/CZWSrC

- Khoa Hóa: https://goo.gl/2D6jYn

- Khoa Điện tử - Viễn thông: https://goo.gl/XKZyTn

- Khoa Điện: https://goo.gl/roxv8G

- Khoa Cơ khí: https://goo.gl/Cw1Un5

- Khoa Cơ khí Giao thông: https://goo.gl/t5ZR4f

- Khoa Công nghệ thông tin: https://goo.gl/dnkKch

- Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh: https://goo.gl/xC85ZS

28/9/2018 công ty Toyota Vietnam
24/9/2018 Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018
18/9/2018 Quỹ học bổng Penguin Nhật Bản