Học bổng Toyota

01:13 PM - 11/09/2018
Đơn vị tài trợ

Công ty Toyota Việt Nam

Yêu cầu

Học bổng Toyota

Công ty Toyota Việt Nam tặng học bổng cho sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc, sinh viên có giải thưởng trong nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018, Nhà trường thông báo về việc xét, cấp học bổng Toyota như sau:      

1. Số lượng phân bổ như sau:

- Khoa Cơ khí Giao thông (ngành kỹ thuật cơ khí): 4 suất

- Khoa Cơ khí: 3 suất

- Khoa Điện (ngành kỹ thuật điều khiển & tự động hóa): 1 suất

- Khoa FAST (ngành sản xuất tự động): 1 suất.

2. Mức học bổng: 6.000.000 đồng/1 suất.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn:

- Sinh viên hệ chính quy, tuyển sinh năm 2014 & 2015, thuộc các nghành: Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí chế tạo máy và Cơ điện tử, kỹ thuật điều khiển & tự động hóa Sản xuất tự động (Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp).

- Sinh viên có kết quả học tập từng học kỳ năm học 2017 – 2018 đạt từ 8.0 (theo thang điểm 10) hoặc 3,0 (theo thang điểm 4) trở lên và kết quả đánh giá rèn luyện đạt loại “Tốt” trở lên (điểm từng môn học tối thiểu ≥ 5 điểm và chưa nhận học bổng tài trợ trong năm học 2018 – 2019).

- Ưu tiên khác: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc là người dân tộc thiểu số, sinh viên đạt kết quả cao trong nghiên cứu khoa học.

4. Thời gian và thủ tục xét cấp học bổng:

Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng Toyota năm 2018 bao gồm:

- Đơn xin cấp học bổng (tự viết);

- Bảng điểm học tập năm học 2017 – 2018;

- Kết quả rèn luyện của năm học 2017 – 2018;  

- Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận ưu tiên;

- Thư giới thiệu của cố vấn học tập/giảng viên chủ nhiệm (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày (10÷13) tháng 9 năm 2018.

Nơi nhận hồ sơPHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN (Phòng A111 gặp Chuyên viên Nguyễn Minh Đạt).

Kết quả xét cấp học bổng của Công ty Toyota năm 2018 sẽ được thông báo trên website của Nhà trường (http://www.ctsv.dut.udn.vn/). Hồ sơ không hoàn trả lại cho những trường hợp không được xét cấp học bổng.

 

 

28/9/2018 công ty Toyota Vietnam
24/9/2018 Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018
18/9/2018 Quỹ học bổng Penguin Nhật Bản